Formula uspeha za početnike

Prvo moraš da budeš,
Pa onda da uradiš,
A onda da imaš.

Svaki drugačiji redosled povlači gubitke, pre ili kasnije, svega što je došlo “preko ovog reda”, bilo da su to osobe, stvari, novac.Ovo zlatno pravilo stoji iza svega što nismo znali da cenimo, prepoznamo, uradimo. Jednostavno, ne može svako da uradi sve. Moraš prvo da BUDEŠ neko sa određenim resursima da bi URADIO nešto, iz čega će onda prirodno proizaći ovo treće.  Get it? ??